เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน Drug Abuse Resistance Education ( D.A.R.E ประเทศไทย )20927 ก.ย. 65
กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง153116 ก.ย. 65
นักเรียนศึกษาดูงานสถานีตำรวจภูธรร้องกวาง ตามโครงการครูแดร์ ซึ่งมี ร.ต.อ.สมบัติ ชัยนันท์ รองผู้กำกับสืบสวนและปราบปราม ให้การต้อนรับในการศึกษาดูงานในครั้งนี้22515 ก.ย. 65
กิจกรรม อทร.มินิมาร์ทของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีการศึกษา 256510345 ก.ย. 65
การอบรมการดำเนินการ 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยท่านวิทยากร คุณเพียงจิต ชำนาญ วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์1243 ก.ย. 65
คณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วม โครงการการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีงบประมาณ 25655532 ก.ย. 65
พิธีมอบอาร์มแขนให้คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี2651 ก.ย. 65
กิจกรรมสภานักเรียน อ.ท.ร. อบรมแกนนำเพื่อส่งเสริมประชาธิประไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 256532231 ส.ค. 65
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลร้องกวางนำโดยท่านนายกพิพัฒน์ซื่อ ทรงธรรมและคณะผู้บริหาร ไปศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินการของสระว่ายน้ำของโรงเรียนในสังกัด อบต.เตาปูน117929 ส.ค. 65
เข้าร่วมกีฬาสานสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสองเกมส์ ประจำปี 2565 วันที่ 15 สิงหาคม – 6 กันยายน พ.ศ. 256523422 ส.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ม.แม่โจ้ (หน่วยประสานงาน อพ.สธ.ม.แม่โจ้-แพร่ จ.แพร่)12522 ส.ค. 65
วันที่ 15-19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 “สัปดาห์วิทยาศาสตร์” โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง12222 ส.ค. 65
ผอ.อนิรุทธิ์ สมร ผอ.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร”การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง การวางระบบควบคุมภายใน16421 ส.ค. 65
ได้รับมอบหมายให้นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 256511921 ส.ค. 65
เข้าร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-312818 ส.ค. 65
เข้าร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ13817 ส.ค. 65
"กิจกรรมฝากลูกไว้กับครู" เป็นกิจกรรมที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 256513217 ส.ค. 65
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 256511117 ส.ค. 65
พิธีการภาคค่ำวันแม่แห่งชาติ ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางเข้าร่วมพิธีฯจุดเทียนชัยถวาย11115 ส.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เป็นโรงเรียนน้องใหม่ ในปีนี้ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2565 จำนวน 16 รายการ11915 ส.ค. 65
ลำดับที่ 61-80 | 4/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.50MB