เมนูหลัก

ข่าวสาร

การแข่งขันประกวดร้องเพลงในระดับชั้น ป.๑-๓ และระดับชั้น ป.๔-๖ ในสัปดาห์งานศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะดนตรีนาฏศิลป์

แชร์

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเกียรติบัตรพร้อมด้วยเงินรางวัล เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดร้องเพลงในระดับชั้น ป.๑-๓ และระดับชั้น ป.๔-๖ ในสัปดาห์งานศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ภาพกิจกรรม


0.17s. 0.50MB