เมนูหลัก

ข่าวสาร

วันเปิดภาคเรียนใหม่ และมอบของรางวัลแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4

แชร์

วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวให้โอวาท เนื่องในวันเปิดภาคเรียนใหม่ และมอบของรางวัลแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023 ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. เด็กชายกฤติธี   ทองเรือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เกียรติบัตรเหรียญเงิน   

2. เด็กหญิงณัฐนรี  จินาต๊ะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ห้องเรียนพิเศษฯ) เกียรติบัตรเหรียญทองแดง   ภาพกิจกรรม


0.25s. 0.50MB