เมนูหลัก

ข่าวสาร

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ขอขอบพระคุณ สำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ที่ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้พันเอกบุญนำ เทศัชบุตร ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล

แชร์

วันที่ 21 เดือน กันยายน 2566

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ขอขอบพระคุณ สำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ที่ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้พันเอกบุญนำ เทศัชบุตร ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ให้กับผู้กำกับลูกเสือสามัญ ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง จำนวน 8 ราย ในการประเมินครั้งนี้ นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง และนายไชย กึกก้อง ผู้แทนผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนปงป่าหวาย เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย การประเมิน ผู้รับการประเมิน มีความรู้ มีความเข้าใจในทักษะ และได้นำกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือสามัญมาดำเนินการด้วยเป็นอย่างดีภาพกิจกรรม


0.18s. 0.75MB