เมนูหลัก

ข่าวสาร

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 2/2566

แชร์

วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 2/2566

ได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลร้องกวางมาเป็นประธานในพิธีฯ และกล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ นายสุนทร พลยา รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน และกล่าวรายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองนักเรียนและผู้ปกครองเครือข่าย ขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารทุกท่าน แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน และตลอดจนถึงผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้มาร่วมการประชุมฯ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการภาพกิจกรรม


0.24s. 0.50MB