เมนูหลัก

เผยแพร่ผลงาน - ผลงานดีเด่นของผู้บริหารและครู

หัวข้ออ่านวันที่
วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565 เข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH QUEST Online รุ่นนักเรียน โดยมีคุณครูกันติชา นันทะ คุณครูจิรนันท์ ต๊ะวิกา คุณครูธนวัฒน์ จันทะวงศ์ และคณะครูทุกท่าน คอยสนับสนุนและควบคุมการฝึกซ้อม11811 ม.ค. 65
ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ระดับประถมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมรงเรียน ระดับประเทศ1138 ม.ค. 65
ได้รับรางวัลรองชนะเลิกอันดับ ๒ ระดับประถมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมรงเรียน ระดับจังหวัด1298 ม.ค. 65
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศระดับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 256222111 ก.ย. 63
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาคเหนือ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 256221311 ก.ย. 63
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 256025311 ก.ย. 63
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 256121811 ก.ย. 63
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.50MB