เมนูหลัก

เผยแพร่ผลงาน - ผลงานดีเด่นของผู้บริหารและครู

หัวข้ออ่านวันที่
วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565 เข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH QUEST Online รุ่นนักเรียน โดยมีคุณครูกันติชา นันทะ คุณครูจิรนันท์ ต๊ะวิกา คุณครูธนวัฒน์ จันทะวงศ์ และคณะครูทุกท่าน คอยสนับสนุนและควบคุมการฝึกซ้อม15911 ม.ค. 65
ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ระดับประถมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมรงเรียน ระดับประเทศ1488 ม.ค. 65
ได้รับรางวัลรองชนะเลิกอันดับ ๒ ระดับประถมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมรงเรียน ระดับจังหวัด1668 ม.ค. 65
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศระดับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 256229211 ก.ย. 63
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาคเหนือ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 256227611 ก.ย. 63
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 256032511 ก.ย. 63
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 256128211 ก.ย. 63
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.25s. 0.50MB