เมนูหลัก

บุคลากร - ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 • นายอนิรุทธิ์ สมร

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล ทต.ร้องกวาง

  095-6978608

 • นางสาวนิภาภรณ์ เพียรทำการ

  ครู (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล)

  061-3505229

 • นางจารุวรรณ ชัยวิเศษ

  ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้างานจัดหาพัสดุ)

  085-70760900.13s. 0.25MB