เมนูหลัก

ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ (EAP) รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ณ ไร่ทอฝัน ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่3713 มี.ค. 66
กิจกรรมวันตรุษจีน7823 ม.ค. 66
ฝึกอบรมหัวข้อ “การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ” และอบรมหัวข้อ “การบรรยายธรรม” ประจำปี 25665813 ม.ค. 66
กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2566 พระสงฆ์ จำนวน 30 รูป1171 ม.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง จัดกิจกรรมกีฬาสีนักเรียน วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 แก้วเจ้าจอมเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง 7215 ธ.ค. 65
เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่7014 ต.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดย นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครู ในภาคเรียนที่ 1140512 ต.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมจัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติ136728 ก.ย. 65
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน Drug Abuse Resistance Education ( D.A.R.E ประเทศไทย )15327 ก.ย. 65
กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง150416 ก.ย. 65
กิจกรรม อทร.มินิมาร์ทของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีการศึกษา 256510085 ก.ย. 65
คณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วม โครงการการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีงบประมาณ 25655152 ก.ย. 65
กิจกรรมสภานักเรียน อ.ท.ร. อบรมแกนนำเพื่อส่งเสริมประชาธิประไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 256525231 ส.ค. 65
วันที่ 15-19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 “สัปดาห์วิทยาศาสตร์” โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง9922 ส.ค. 65
"กิจกรรมฝากลูกไว้กับครู" เป็นกิจกรรมที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 256511317 ส.ค. 65
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 25659017 ส.ค. 65
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประจำปี 256529827 ก.ค. 65
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา ป.4 - 6 ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 256532327 ก.ค. 65
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา ป.1 - 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 256528222 ก.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการ อทร.มินิมาร์ทของโรงเรียนครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1/256530519 ก.ค. 65
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.10s. 0.50MB