เมนูหลัก

ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
2024 年2月9日 隆光县直幼儿园小学部举行春节活动!感谢各位家长的大力支持。13316 ก.พ. 67
“อ่านหนังสือวันละนิด เพิ่มความคิดเพิ่มปัญญา”14012 ม.ค. 67
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 (ปีงบประมาณ 2567)1409 ม.ค. 67
การแข่งขันประกวดร้องเพลงในระดับชั้น ป.๑-๓ และระดับชั้น ป.๔-๖ ในสัปดาห์งานศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะดนตรีนาฏศิลป์4115 ต.ค. 66
“สัปดาห์วิทยาศาสตร์” “สัปดาห์วิทยาศาสตร์” โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครู ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์18918 ส.ค. 66
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง17315 ส.ค. 66
วันแม่แห่งชาติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา19811 ส.ค. 66
การประชุมสภานักเรียนครั้งที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เพื่อให้สภานักเรียนดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโรงเรียน16512 ก.ค. 66
พิธีสวนสนาม กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย เนื่องในวันวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อระลึกถึงผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 620230 มิ.ย. 66
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์28015 มิ.ย. 66
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี1513 มิ.ย. 66
กิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ เพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าประจำกองลูกเสือ911 มิ.ย. 66
กิจกรรมนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี26930 พ.ค. 66
โครงการเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่อนาคต เพื่อจัดนิทรรศการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแสดงผลงานนักเรียนในรอบปีการศึกษา 256527130 มี.ค. 66
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ (EAP) รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ณ ไร่ทอฝัน ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่24213 มี.ค. 66
กิจกรรมวันตรุษจีน27423 ม.ค. 66
ฝึกอบรมหัวข้อ “การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ” และอบรมหัวข้อ “การบรรยายธรรม” ประจำปี 256625513 ม.ค. 66
กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2566 พระสงฆ์ จำนวน 30 รูป3391 ม.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง จัดกิจกรรมกีฬาสีนักเรียน วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 แก้วเจ้าจอมเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง 23115 ธ.ค. 65
เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่20314 ต.ค. 65
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.31s. 0.50MB