เมนูหลัก

ข่าวสาร

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง กำหนดการปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ และการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

แชร์


ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง กำหนดการปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ และการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๓ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ดังนี้
๑. การปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ในวันพุธ ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามเอกสารด้านล่างนี้คลิ๊กเพื่อเปิดหรือดาว์นโหลดเอกสาร
ไฟล์ที่ 1


รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1
ไฟล์ที่ 2

ภาพกิจกรรม


0.22s. 0.50MB