เมนูหลัก

บุคลากร - บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

 • นายอนิรุทธิ์ สมร

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล ทต.ร้องกวาง

  095-6978608

 • นางสาวน้ำเพชร สุติราช

  ผช.เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

 • นายประวิทย์ ยอดสอน

  ตำแหน่ง นักการภารโรง

 • นางพัชรินทร์ ถามล

  ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นางอำภา จันทร์แจ้ง

  ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นางศิวพร โยปัง

  ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายเชิดศักดิ์ ตะมาแก้ว

  ตำแหน่ง พนักงานขับรถ0.13s. 0.25MB