เมนูหลัก

บุคลากร - บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

 • นายอนิรุทธิ์ สมร

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล ทต.ร้องกวาง

  095-6978608

 • นางสาวน้ำเพชร สุติราช

  ตำแหน่ง ผช.เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

  080-0736185

 • นางวรรณฉัตร หงษ์แก้ว

  ตำแหน่ง ผช.เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

 • นางสาวพิมพ์ชนก ชุมอินถา

  ตำแหน่ง ธุรการ

  082-9646852

 • นายประวิทย์ ยอดสอน

  ตำแหน่ง นักการภารโรง

  061-3217577

 • นางพัชรินทร์ ถามล

  ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ

  097-9180092

 • นางอำภา จันทร์แจ้ง

  ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ

  082-1913428

 • นางศิวพร โยปัง

  ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ

  092-1303959

 • นายเชิดศักดิ์ ตะมาแก้ว

  ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

  099-28101950.32s. 0.75MB