เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
นายอัศวิน วรรณจรรยา รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส"วันเทศบาล"ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น.22425 เม.ย. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางได้เข้าร่วมประกวด การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ผลการประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เข้ารอบระดับประเทศ)1277 เม.ย. 65
นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร4087 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา1234 เม.ย. 65
ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลร้องกวาง 14731 มี.ค. 65
ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกภาษาจีน สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลร้องกวาง10831 มี.ค. 65
ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูชาวต่างชาติ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลร้องกวาง11831 มี.ค. 65
นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการสานฝันสู่อนาคต ประจำปีการศึกษา 2564 และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 256411023 มี.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลร้องกวาง ได้ดำเนินการสอบปลายภาค นักเรียนระดับประถมศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2565 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน9217 มี.ค. 65
นายอัศวิน วรรณจรรยา รองนายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยนางสาวรุ่งอรุณ วันจา ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ให้การต้อนรับนางสาวเรียนนภา โกสิน และคณะทำงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสนามสอบ10616 มี.ค. 65
นางสาวรุ่งอรุณ วันจา ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เป็นประธานสนามสอบ การทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ในวันพุธ ที่ 16 มีนาคม 256510116 มี.ค. 65
อัพเดทเรื่องการรับสมัครนักเรียน1017 มี.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้นำนักเรียน ชั้น ป.4 และ ป.5 ไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 1 ณ โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) จึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้องกวาง ที่บริการในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วย11418 ก.พ. 65
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 113218 ก.พ. 65
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้มอบเกียรติบัตรการแข่งขันการประกวดสวดมนต์​หมู่สรรเสริญ​พระรัตนตรัย​ ทำนองสรภัญญะ10815 ก.พ. 65
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล งานโอเพ่นเฮ้าท์สูงเม่น ฟุตบอล 7 คน13814 ก.พ. 65
สอบ​ O-NET ป.6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีการศึกษา 256413212 ก.พ. 65
บริษัทโอวัลติน มาแจกนมโอวัลตินสมาร์ท รสชาติใหม่ให้กับ นักเรียนระดับชั้น อ.1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3987 ก.พ. 65
กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง1264 ก.พ. 65
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมชมและเป็นกำลังใจให้นักกีฬา ในการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง น้องๆหนูๆรอทุกท่านอยู่ที่โรงเรียน14429 ม.ค. 65
ลำดับที่ 141-160 | 8/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 0.50MB