เมนูหลัก

ข่าวสาร

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E.

แชร์

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E.


โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ขอขอบคุณ ร.ต.อ.สรไกร แก้กอง (ครูตำรวจ D.A.R.E.) ที่มาจัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้หมดสิ้น ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจ โรงเรียน ครู และผู้ปกครอง ในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปรามมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีโอกาส เข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกัน และลดความรุนแรงในเด็กนักเรียน ซึ่งการดำเนินงานของโครงการ กำหนดให้มีครูตำรวจ D.A.R.E. เข้าทำการสอนในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ภาพกิจกรรม


0.25s. 0.75MB