เมนูหลัก

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ.2566-2570)

แชร์


ประกาศการใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2565

รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามเอกสารด้านล่างนี้คลิ๊กเพื่อเปิดหรือดาว์นโหลดเอกสาร
ไฟล์ที่ 1
ไฟล์ที่ 2
ไฟล์ที่ 3
ไฟล์ที่ 4
ไฟล์ที่ 5
ไฟล์ที่ 6
ไฟล์ที่ 7
ไฟล์ที่ 8
ไฟล์ที่ 9
ไฟล์ที่ 10
ไฟล์ที่ 11
ไฟล์ที่ 12
ไฟล์ที่ 130.29s. 0.25MB