เมนูหลัก

บุคลากร - ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

 • นายอนิรุทธิ์ สมร

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล ทต.ร้องกวางาง

  095-6978608

 • นางจารุวรรณ ชัยวิเศษ

  ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ)

  085-7076090

 • นางสาววันวิวา หล่ายแก้ว

  ครูชำนาญการพิเศษ (เจ้าหน้าที่พัสดุ)

  090-8913379

 • นางสาวน้ำเพชร สุติราช

  ผช.เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

  080-07361850.14s. 0.25MB