เมนูหลัก

บุคลากร - ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

 • นายอนิรุทธิ์ สมร

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล ทต.ร้องกวางาง

  095-6978608

 • นางจารุวรรณ ชัยวิเศษ

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

  085-7076090

 • นางสาววันวิวา หล่ายแก้ว

  คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ

  090-8913379

 • นางสาวจีราวรรณ บัวอิ่น

  คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ

  089-8515265

 • นางสาวน้ำเพชร สุติราช

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  080-07361850.27s. 0.50MB