เมนูหลัก

เผยแพร่ผลงาน - ผลงานดีเด่นนักเรียน

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมมอบเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 รางวัลห้องเรียนสะอาด รางวัลห้องเรียนประเภทปฏิบัติหน้าที่ดูแลเขตรับผิดชอบดีเด่น รางวัลนักเรียนดีเด่น1715 ส.ค. 66
วุฒิบัตรกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25658821 ส.ค. 65
วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565 ด.ช. ธีรภัทร อินต๊ะนอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด.ญ.กัลรรัตน์ อินต๊ะนอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด.ญ.กนกวรรณ อุดแน่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH QUEST Online รุ่นนักเรียน 15811 ม.ค. 65
ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ระดับประถมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมรงเรียน ระดับประเทศ1548 ม.ค. 65
ได้รับรางวัลรองชนะเลิกอันดับ ๒ ระดับประถมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมรงเรียน ระดับจังหวัด1458 ม.ค. 65
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศระดับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 256222011 ก.ย. 63
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาคเหนือ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 256226711 ก.ย. 63
รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 256120911 ก.ย. 63
รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 256023211 ก.ย. 63
ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.50MB