เมนูหลัก

ข่าวสาร

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง แจ้งการหยุดเรียน นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3

แชร์

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง แจ้งการหยุดเรียน นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3

    ด้วยทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลร้องกวาง เข้ามาตรวจโรคมือ เท้า ปาก ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ปรากฏว่ามีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – 3  จำนวน  4  ราย ตรวจพบโรคมือ เท้า ปาก และยังเฝ้ารอดูอาการอีกจำนวนหลายราย  

    โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง จึงขอหยุดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 ตั้งแต่วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 3 วันทำการ เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และเพื่อทำความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ภาชนะใช้สอยต่างๆ ภายในห้องเรียน และจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566ภาพกิจกรรม


0.47s. 0.50MB