เมนูหลัก

บุคลากร - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • นายอนิรุทธิ์ สมร

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล ทต.ร้องกวาง

  095-6978608

 • นางสาวกนกดาริน เส้นเถาว์

  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  081-3870516

 • นางวลัยพร ยกสงวน

  คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป

  089-2170930

 • นางสาวกันติชา นันทะ

  คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป

  083-3331209

 • นายรวีวิทย์ สอนธรรม

  คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป

  063-3629691

 • นายณัฐฐา จิรัฐตการ

  คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป

  087-18445050.26s. 0.25MB