เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ขอขอบคุณ คุณวิภาพร มอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี ยากจน และนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์1123 ม.ค. 66
กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2566 พระสงฆ์ จำนวน 30 รูป1741 ม.ค. 66
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 256513629 ธ.ค. 65
กิจกรรม ENGLISH FUN DAY ประจำปีการศกษา 25659723 ธ.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง จัดกิจกรรมกีฬาสีนักเรียน วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 แก้วเจ้าจอมเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง 11715 ธ.ค. 65
ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลร้องกวาง มีทั้งหมด 4 แห่งดังนี้คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านร้องเข็ม ,บ้านร้องกวาง ,บ้านผาราง และบ้านวังหม้อ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอนุบาล 1 ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง8025 พ.ย. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางได้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองนักเรียน(ประชุมผู้ปกครอง) ได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลร้องกวาง นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม มาเป็นประธานในพิธีฯ และกล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 220114 พ.ย. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้นำตัวแทนนักเรียน ร่วมงานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ฝายน้ำล้นบ้านวังโป่ง1288 พ.ย. 65
พิธีถวายทานพระธาตุเจ้าเจดีย์สะหลีศิริรัตนมงคล เนื่องในวันทำบุญเฉลิมฉลองเสนาสนะ ครบรอบ 170 ปี วัดร้องเข็มและพิธีสมโภชน์พระธาตุเจ้าเจดีย์สะหลีศิริรัตนมงคลและเบิกเนตรหลวงพ่อพระพุทธสมปราถนา(กำลังแผ่นดิน)1428 พ.ย. 65
เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่9614 ต.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดย นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครู ในภาคเรียนที่ 1147112 ต.ค. 65
แจ้งกำหนดการปิด-เปิดเรียน ปีการศึกษา 2565 ด้วยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลร้องกวาง ขอแจ้งกำหนดการในการปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 และการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256560512 ต.ค. 65
นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง นางสาวลดาวัลย์ วัฒนาโกศัย ปลัดเทศบาลตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่ให้โอวาทพร้อมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญ9410 ต.ค. 65
นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง นางสาวลดาวัลย์ วัฒนาโกศัย ปลัดเทศบาลตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่ให้โอวาทพร้อมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน และมอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ปี 256512010 ต.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางได้รับรางวัลระดับประเทศ การประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน (เพชรสรภัญญ์)1302 ต.ค. 65
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ป. 4 - 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 12 ระดับประเทศประจำปี 2565 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช1302 ต.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางขอขอบพระคุณท่านนายกฯพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม และคณะผู้บริหารเทศบาลทุกท่านที่มาให้กำลังใจและขอบของฝากให้กับนักเรียน คณะครู10329 ก.ย. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ขอขอบคุณ คุณรำไพ ยอดสอน บ้านทุ่งศรี (ต้นเดื่อ) ที่นำขนมปังโดนัทแสนอร่อยมาเลี้ยงเด็กๆ ทุกคน12929 ก.ย. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมจัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติ141428 ก.ย. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ขอขอบคุณ ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทมหาชนจำกัด ทรู คอร์ปอเรชั่น และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอก ดิจิทัลที่มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน16427 ก.ย. 65
ลำดับที่ 41-60 | 3/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.10s. 0.50MB