เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ 3 โครงงานวิทยาศาสตร์13115 ส.ค. 65
วันพฤหัสบดี ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 "วันแม่แห่งชาติ" โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักเรียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12311 ส.ค. 65
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประจำปี 256534327 ก.ค. 65
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา ป.4 - 6 ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 256537827 ก.ค. 65
เข้าร่วมขบวนแห่ “งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานสมโภชพระบรมธาตุช่อแฮ 16 ปี พระอารามหลวง32925 ก.ค. 65
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา ป.1 - 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 256534622 ก.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการ อทร.มินิมาร์ทของโรงเรียนครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1/256535219 ก.ค. 65
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256512812 ก.ค. 65
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี 2565 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน และถวายเทียนพรรษาที่วัดวังหม้อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่33512 ก.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 256513310 ก.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้นำทีมสันทนาการ ช่วยงานเทศบาลตำบลร้องกวางในการนำกิจกรรมสันทนาการให้ผู้เข้าร่วมประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน อำเภอร้องกวาง1379 ก.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง2988 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาให้รับทุนการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25653476 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาให้รับทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕3816 ก.ค. 65
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสืบสานประเพณี วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดร้องเข็ม ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่30675 ก.ค. 65
เปิดโลกการเรียนรู้ดาราศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT)2974 ก.ค. 65
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลร้องกวาง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กประถมศึกษา ประจำปี 2565 เคลือบฟลูออไรด์วานิชน์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 64133 ก.ค. 65
รถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง (รถหกล้อ) ยางรั่วขณะรับนักเรียน มีคุณครูช่วยกันมารับเด็กๆเพื่อจะได้เรียนทันชั่วโมงเรียนเช้านี้2891 ก.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์169430 มิ.ย. 65
คณะตัวแทนจากสส.เอกการ ซื่อทรงธรรม ได้มอบสิ่งของให้กับทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านสส.20629 มิ.ย. 65
ลำดับที่ 81-100 | 5/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 0.50MB