เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
พิธีสวนสนาม กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย เนื่องในวันวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อระลึกถึงผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 617730 มิ.ย. 66
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนรู้สู่โลกกว้าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 615329 มิ.ย. 66
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์ รุ่นที่ 1/256612720 มิ.ย. 66
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์25815 มิ.ย. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์มาลี มังกร และนักศึกษาฝึกงานวิชาชีพช่างตัดผมจากวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ที่มาบริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ป.622014 มิ.ย. 66
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 25662048 มิ.ย. 66
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี1303 มิ.ย. 66
กิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ เพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าประจำกองลูกเสือ751 มิ.ย. 66
กิจกรรมนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี24930 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง การปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 1-31351229 พ.ค. 66
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติในสถานศึกษา21426 พ.ค. 66
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ อย.น้อย จังหวัดแพร่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสักทอง โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่16625 พ.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ให้กำลังใจคุณครูดารารัตน์ พรหมมินทร์ ที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านขอให้ปลอดภัยทั้งแม่และลูก15019 พ.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 18919 พ.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกัน Big Cleaning ก่อนเปิดภาคเรียน14519 พ.ค. 66
การเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 25661568 พ.ค. 66
อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active learning การวัดผลประเมินผล ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)1264 พ.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้ต้อนรับครูใหม่สู่รั้วน้ำเงิน - ขาวด้วยความยินดียิ่ง1802 พ.ค. 66
ด่วน!!! รับสมัครครูจ้างเหมาบริการสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ อัตราเงินเดือน 9,500 บาท43425 เม.ย. 66
8xbet ดาวน์โหลด เกมสล็อตมือถือ โบนัส10016519 เม.ย. 66
ลำดับที่ 81-100 | 5/16 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.26s. 0.75MB