เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูร่วมให้กำลังใจคุณครูที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวเนื่องด้วยติดเชื้อโควิด 19 31227 พ.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ขอขอบคุณ นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งผู้อำนวยการกองช่าง และนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย14127 พ.ค. 65
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 256443126 พ.ค. 65
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ได้ออกสำรวจเส้นทางในการรับส่งนักเรียน และพบปะกับผู้ปกครอง ในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง216124 พ.ค. 65
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง36324 พ.ค. 65
แจ้งขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง และรถรับส่งนักเรียน ในการรับ-ส่งนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางโดยทางโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถภายในโรงเรียนใหม่46623 พ.ค. 65
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยคุณครูนายณัฐฐา จิรัฐตการ และคุณครูนายธีรศักดิ์ ใจมา ได้พาทีมนักฟุตบอลของโรงเรียนไปแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอร้องกวาง คัพ ประจำปี 2565” รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี43220 พ.ค. 65
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ให้กำลังใจและสนับสนุนนักกีฬาฟุตบอล ในการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอร้องกวาง คัพ ประจำปี 2565” รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี35720 พ.ค. 65
เนื่องในวันพืชมงคล และกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้41818 พ.ค. 65
Big Cleaning 5ส โรงอาหารและลานอเนกประสงค์อนุบาล รวมถึงถนนภายในโรงเรียนให้สะอาด ไม่มีฝุ่น พร้อมเปิดเรียน209016 พ.ค. 65
สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-1927713 พ.ค. 65
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ (On-Site)35813 พ.ค. 65
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในงานเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร โดยการสาธิตการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และรับเกียรติบัตร จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่9412 พ.ค. 65
นายอัศวิน วรรณจรรยา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา10512 พ.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา นำโดย นางสาวพิกุล อุตรอินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน33610 พ.ค. 65
เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 ทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมืองให้กับท่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน129710 พ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕4267 พ.ค. 65
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้ติดตาม ดูแล การฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง3116 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง ยกเลิกประกาศการสรรหาบุคคลจ้างเหมาในการจัดทำอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2565993 พ.ค. 65
นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรเทศบาลตำบลร้องกวาง ให้การต้อนรับ นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง45529 เม.ย. 65
ลำดับที่ 121-140 | 7/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.10s. 0.50MB