เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
พิธีมอบอาร์มแขนให้คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี3731 ก.ย. 65
กิจกรรมสภานักเรียน อ.ท.ร. อบรมแกนนำเพื่อส่งเสริมประชาธิประไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 256540831 ส.ค. 65
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลร้องกวางนำโดยท่านนายกพิพัฒน์ซื่อ ทรงธรรมและคณะผู้บริหาร ไปศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินการของสระว่ายน้ำของโรงเรียนในสังกัด อบต.เตาปูน127329 ส.ค. 65
เข้าร่วมกีฬาสานสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสองเกมส์ ประจำปี 2565 วันที่ 15 สิงหาคม – 6 กันยายน พ.ศ. 256528422 ส.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ม.แม่โจ้ (หน่วยประสานงาน อพ.สธ.ม.แม่โจ้-แพร่ จ.แพร่)17322 ส.ค. 65
วันที่ 15-19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 “สัปดาห์วิทยาศาสตร์” โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง17522 ส.ค. 65
ผอ.อนิรุทธิ์ สมร ผอ.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร”การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง การวางระบบควบคุมภายใน20821 ส.ค. 65
ได้รับมอบหมายให้นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 256516421 ส.ค. 65
เข้าร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-318218 ส.ค. 65
เข้าร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ17917 ส.ค. 65
"กิจกรรมฝากลูกไว้กับครู" เป็นกิจกรรมที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 256521417 ส.ค. 65
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 256515817 ส.ค. 65
พิธีการภาคค่ำวันแม่แห่งชาติ ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางเข้าร่วมพิธีฯจุดเทียนชัยถวาย15015 ส.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เป็นโรงเรียนน้องใหม่ ในปีนี้ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2565 จำนวน 16 รายการ16315 ส.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ 3 โครงงานวิทยาศาสตร์20015 ส.ค. 65
วันพฤหัสบดี ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 "วันแม่แห่งชาติ" โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักเรียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง16711 ส.ค. 65
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประจำปี 256543627 ก.ค. 65
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา ป.4 - 6 ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 256549327 ก.ค. 65
เข้าร่วมขบวนแห่ “งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานสมโภชพระบรมธาตุช่อแฮ 16 ปี พระอารามหลวง42325 ก.ค. 65
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา ป.1 - 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 256546522 ก.ค. 65
ลำดับที่ 121-140 | 7/14 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.26s. 0.50MB