เมนูหลัก

ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีการศึกษา 2567514 มิ.ย. 67
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ 613 มิ.ย. 67
พิธีมุทิตาจิตให้กับคุณครูที่ย้ายไปที่โรงเรียนแห่งใหม่ คุณครูกันติชา แก่นทรัพย์ ย้ายไปโรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่8031 พ.ค. 67
มอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน และแสดงความยินดีกับผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง ผ่านการปฏิบัติงานในกองลูกเสือ และผ่านการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล8131 พ.ค. 67
พิธีเข้าประจำกอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 25678731 พ.ค. 67
นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ ครอบครัวนายประดิษฐ์ สายถิ่น ซึ่งเป็นสามีของนางสาวพัสรา พักตร์ผิว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กองช่าง เทศบาลตำบลร้องกวาง18531 พ.ค. 67
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี4231 พ.ค. 67
โครงการสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 25678030 พ.ค. 67
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี13624 พ.ค. 67
โครงการ“หลอมรวมใจมอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน“11117 พ.ค. 67
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2567 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 และการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning2331 พ.ค. 67
กิจกรรมสันทนาการให้ผู้สูงอายุตำบลทุ่งศรี สร้างร้อยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสุข ความสนุกสนานให้กับผู้สูงอายุ ณ วัดทุ่งศรี1281 พ.ค. 67
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256716430 เม.ย. 67
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง รับสมัครนักเรียนใหม่ รอบสอง(เพิ่มเติม) ในปีการศึกษา2567 ดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 256726729 มี.ค. 67
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ที่ผ่านการคัดเลือก ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗35229 มี.ค. 67
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่องผลการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗61818 มี.ค. 67
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดเชียงราย50627 ก.พ. 67
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ29720 ก.พ. 67
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มเด็กอนุบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแพร่33620 ก.พ. 67
โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียน เพื่อใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดีกิจกรรมเด่นขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา จำนวน 40 ทุน36720 ก.พ. 67
ลำดับที่ 1-20 | 1/12 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.44s. 0.75MB