เมนูหลัก

ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้ออ่านวันที่
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ 6720 ก.พ. 67
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มเด็กอนุบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแพร่ 5620 ก.พ. 67
โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียน เพื่อใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดีกิจกรรมเด่นขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา จำนวน 40 ทุน 5220 ก.พ. 67
กลุ่มทันตกรรมโรงพยาบาลร้องกวางได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนทุกระดับชั้น4316 ก.พ. 67
กิจกรรม “อ่านหนังสือวันละนิด เพิ่มความคิดเพิ่มปัญญา” กิจกรรมตอบคำถามผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์3516 ก.พ. 67
กิจกรรมมอบเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 รางวัลนักเรียนดีเด่น4116 ก.พ. 67
กิจกรรมการเรียนรู้ฝึกทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้กับเด็กเด็กอนุบาล4616 ก.พ. 67
การทดสอบระดับชาติ O-NET ประจำปีการศึกษา 25663416 ก.พ. 67
วงดุริยางค์โรงเรียน เข้าร่วมเดินขบวนในงานการแข่งขันกีฬา ชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลร้องกวาง (ตำบลร้องกวาง)3516 ก.พ. 67
นายสหภพ จักษุพันธ์ ประธาน RCC สโมสรโรตารีแพร่ มอบพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย(Dictionary) จำนวน 4 เล่ม ให้กับห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง2616 ก.พ. 67
โรงเรียนพิริยาลัยแพร่ ได้จัดกิจกรรมการสอบวัดความสามารถคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 25668516 ก.พ. 67
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ที่ส่งตัวแทนคณะกรรมการมาตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมีของฝากติดไม้ติดมือมาให้กับทางโรงเรียน ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ครับ2916 ก.พ. 67
ดำเนินการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ และสารกรองน้ำต่างๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียน "การน้ำดื่มสะอาด ใส ใส่ใจสุขภาพ"1416 ก.พ. 67
การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือแบบเรียนในปีการศึกษา 25671416 ก.พ. 67
จัดซื้อและติดตั้งถังกรองสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำ4916 ก.พ. 67
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่ง จากศูนย์เรดาร์ฝนหลวงร้องกวาง ร่วมต้อนรับท่านองคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง10417 ม.ค. 67
สวัสดีปีใหม่สากล 2567 และขอพรจากท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นางสาวพิกุล อุตรอินทร์7111 ม.ค. 67
กิจกรรมมอบเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567 รางวัลนักเรียนดีเด่น และเขตบริการรับผิดชอบดีเด่น1079 ม.ค. 67
ชุดการแสดง ฟ้อนเจิง กลองสะบัดชัยล้านนา นกกิงกะหร่า ก้าโต ผีลู เชิดชูวัฒนธรรมเมืองแป้ ในการแสดงชุดนี้เป็นการผสมผสานศิลปะการแสดงของชาวล้านนา และชาวไทยใหญ่ ณ เทศบาลตำบลร้องกวาง ในงานพระผู้ช่วยมาบังเกิด9927 ธ.ค. 66
กีฬาสีภายใน “แก้วเจ้าจอมเกมส์” ครั้งที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลร้องกวาง7827 ธ.ค. 66
ลำดับที่ 1-20 | 1/12 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.30s. 0.75MB