เมนูหลัก

ข่าวสาร

เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตั้งแต่การปลูกข้าวไปจนถึงการเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลร้องกวาง บนที่ดินของนายประวิทย์ ยอดสอน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ข้าวของระดับปฐมวัย(อนุบาล3)

แชร์

วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566


โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตั้งแต่การปลูกข้าวไปจนถึงการเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลร้องกวาง บนที่ดินของนายประวิทย์ ยอดสอน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ข้าวของระดับปฐมวัย(อนุบาล3) เพื่อฝึกทักษะชีวิตให้กับเด็กๆ และขอขอบคุณเจ้าของที่นา และเป็นวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มาให้ความรู้กับเด็กๆทุกคนภาพกิจกรรม


0.21s. 0.50MB