เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์51616 มิ.ย. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ขอขอบคุณ นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลร้องกวาง ผู้บริหารเทศบาลทุกท่าน และกองช่าง มาสำรวจและปรับปรุงระบบน้ำภายในโรงเรียน34414 มิ.ย. 65
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ประเทศไทย36814 มิ.ย. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์มาลี มังกร และนักศึกษาฝึกงานวิชาชีพช่างตัดผม ที่มาบริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ป.644514 มิ.ย. 65
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา ปีการศึกษา 256541813 มิ.ย. 65
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ40010 มิ.ย. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ขอขอบคุณ นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลร้องกวาง ผู้บริหารเทศบาลทุกท่าน ที่สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มาตัดแต่งกิ่งไม้4379 มิ.ย. 65
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2565 4969 มิ.ย. 65
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ นางรัชนี อิสี4709 มิ.ย. 65
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ำ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนทักษะการว่ายน้ำ1618 มิ.ย. 65
ยินดีกับคุณครูวชิรญาณ์ กาวงศ์ ในการบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1536 มิ.ย. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1/25651564 มิ.ย. 65
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวปฐมาวดี ทิศป้อง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี1563 มิ.ย. 65
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 25651802 มิ.ย. 65
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูร่วมให้กำลังใจคุณครูที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวเนื่องด้วยติดเชื้อโควิด 19 35127 พ.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ขอขอบคุณ นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งผู้อำนวยการกองช่าง และนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย17327 พ.ค. 65
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 256447426 พ.ค. 65
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ได้ออกสำรวจเส้นทางในการรับส่งนักเรียน และพบปะกับผู้ปกครอง ในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง224724 พ.ค. 65
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง39924 พ.ค. 65
แจ้งขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง และรถรับส่งนักเรียน ในการรับ-ส่งนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางโดยทางโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถภายในโรงเรียนใหม่53723 พ.ค. 65
ลำดับที่ 161-180 | 9/14 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.18s. 0.50MB