เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 (ปีงบประมาณ 2567)949 ม.ค. 67
ชุดการแสดง ฟ้อนเจิง กลองสะบัดชัยล้านนา นกกิงกะหร่า ก้าโต ผีลู เชิดชูวัฒนธรรมเมืองแป้ ในการแสดงชุดนี้เป็นการผสมผสานศิลปะการแสดงของชาวล้านนา และชาวไทยใหญ่ ณ เทศบาลตำบลร้องกวาง ในงานพระผู้ช่วยมาบังเกิด9927 ธ.ค. 66
กีฬาสีภายใน “แก้วเจ้าจอมเกมส์” ครั้งที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลร้องกวาง7827 ธ.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดย นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรมเด่น10221 ธ.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2567 11018 ธ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับอนุบาลชั้นปีที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25675915 ธ.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลร้องกวาง เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 256712512 ธ.ค. 66
แหล่งเรียนรู้ภายนอกในกิจกรรมเปิดบ้านเทคนิค ประตูสู่โลกอาชีพ 5 เมือง ดินแดนแห่งการเรียนรู้ OPEN HOUSE 2024 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่1076 ธ.ค. 66
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ986 ธ.ค. 66
มอบเงินเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์816 ธ.ค. 66
ประกาศหยุดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ของนักเรียนในระดับอนุบาล ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2566 เป็นเวลา 3 วันทำการ เพื่อเป็นการป้องกันควบคุม โรคมือ เท้า ปาก ในการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง846 ธ.ค. 66
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2566 ณ วัดผาราง ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่1074 ธ.ค. 66
การอบรมโครงการ เสริมสร้างสุขภาวะเด็กอนุบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ในกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมบอดี้ กรอง กัน แก้ พฤติกรรมเด็ก ให้กับบุคลากรครู842 ธ.ค. 66
นางรจนา กาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมคณะ ดำเนินการตรวจเยี่ยมโครงการสถานศึกษาพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีงามตามวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง951 ธ.ค. 66
งานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลร้องกวาง โดยมีนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอร้องกวาง เป็นประธานในพิธี และนายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง ผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลร้องกวาง7629 พ.ย. 66
การแสดง ฟ้อนเจิง กลองสะบัดชัยล้านนา นกกิงกะหร่า ก้าโต ผีลู เชิดชูวัฒนธรรมเมืองแป้ ในการแสดงชุดนี้เป็นการผสมผสานศิลปะการแสดงของชาวล้านนา และชาวไทยใหญ่ ณ วัดร้องเข็ม ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่6729 พ.ย. 66
การแสดง ฟ้อนเจิง กลองสะบัดชัยล้านนา นกกิงกะหร่า ก้าโต ผีลู เชิดชูวัฒนธรรมเมืองแป้ ในการแสดงชุดนี้เป็นการผสมผสานศิลปะการแสดงของชาวล้านนา และชาวไทยใหญ่ ณ วัดร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่7329 พ.ย. 66
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือเนตรนารี ร่วมถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์6129 พ.ย. 66
ประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง (เงินเดือน 9,500 บาท) ยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง33328 พ.ย. 66
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตั้งแต่การปลูกข้าวไปจนถึงการเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลร้องกวาง บนที่ดินของนายประวิทย์ ยอดสอน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ข้าวของระดับปฐมวัย(อนุบาล3)12422 พ.ย. 66
ลำดับที่ 21-40 | 2/16 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.20s. 0.75MB