เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ขอขอบคุณนายกสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่ โรงเรียนเทพนารี และพันเอกบุญนำ เทศัชบุตร ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเลขานุการสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่ ที่ให้การสนับสนุน วิทยากรในการจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ689 ส.ค. 66
ถวายเทียนพรรษาที่วัดวังหม้อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน12325 ก.ค. 66
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ราย10624 ก.ค. 66
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนรู้สู่โลกกว้าง) ระดับอนุบาล ประจำงบประมาณ 2566 ณ ถ้ำผานางคอย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 13220 ก.ค. 66
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 โครงการฝึกอบรมเพื่อสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดวังหม้อ11017 ก.ค. 66
การประชุมสภานักเรียนครั้งที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เพื่อให้สภานักเรียนดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโรงเรียน8112 ก.ค. 66
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนรู้สู่โลกกว้าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 21166 ก.ค. 66
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนรู้สู่โลกกว้าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3736 ก.ค. 66
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนรู้สู่โลกกว้าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 11215 ก.ค. 66
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนรู้สู่โลกกว้าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 ระดับชั้นอนุบาล 31035 ก.ค. 66
พิธีสวนสนาม กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย เนื่องในวันวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อระลึกถึงผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 611230 มิ.ย. 66
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนรู้สู่โลกกว้าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 67229 มิ.ย. 66
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์ รุ่นที่ 1/25666520 มิ.ย. 66
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์18815 มิ.ย. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์มาลี มังกร และนักศึกษาฝึกงานวิชาชีพช่างตัดผมจากวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ที่มาบริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ป.615914 มิ.ย. 66
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 25661478 มิ.ย. 66
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี653 มิ.ย. 66
กิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ เพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าประจำกองลูกเสือ321 มิ.ย. 66
กิจกรรมนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี18730 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง การปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 1-3459629 พ.ค. 66
ลำดับที่ 21-40 | 2/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB