เมนูหลัก

ข่าวสาร

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง

แชร์

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มีการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายเจตณรงค์ อินกัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยนางสาวเรียนนภา โกสิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางภาพกิจกรรม


0.14s. 0.50MB