เมนูหลัก

ข่าวสาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามหลักเกณฑ์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในวันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

แชร์

วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธุ์ 2566

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ขอขอบพระคุณ สิบเอกจักรพันธุ์ วรรณจรรยา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และนายจาตุรนต์ อุตคำมี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามหลักเกณฑ์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในวันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั่วคราว (อาคารประสิทธิ์ศาสตร์) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางภาพกิจกรรม


0.15s. 0.50MB