เมนูหลัก

ข่าวสาร

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยให้รู้จักการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถประจำปีงบประมาณ 2566

แชร์

นางสาวรุ่งอรุณ วันจา  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  เทศบาลตำบลร้องกวาง  เป็นประธานเปิดโครงการฯ  และนายอนิรุทธิ์  สมร  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยให้รู้จักการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถประจำปีงบประมาณ 2566  ในวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณวิทยากรจาก ฝ่ายป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ ณ ลานธรรมสามสอ อาคารแก้วเจ้าจอม (อาคาร ๓) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางภาพกิจกรรม


0.23s. 0.75MB