เมนูหลัก

ข่าวสาร

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

แชร์

วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ภาพกิจกรรม


0.30s. 0.50MB