เมนูหลัก

ข่าวสาร

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง สนามทดสอบ National Test (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อวัดความรู้ และความคิดรวมยอดของนักเรียนในความสามารถด้านภาษา (Literacy) และด้านคำนวณ (Numeracy)

แชร์

วันที่ 15 มีนาคม 2566

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง สนามทดสอบ National Test (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อวัดความรู้ และความคิดรวมยอดของนักเรียนในความสามารถด้านภาษา (Literacy) และด้านคำนวณ (Numeracy) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดย นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณ นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ที่มาร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ ให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียนในการสอบภาพกิจกรรม


0.20s. 0.75MB