เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง แจ้งหยุดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ25622 มิ.ย. 65
กิจกรรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย (กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ)52017 มิ.ย. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์57016 มิ.ย. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ขอขอบคุณ นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลร้องกวาง ผู้บริหารเทศบาลทุกท่าน และกองช่าง มาสำรวจและปรับปรุงระบบน้ำภายในโรงเรียน39814 มิ.ย. 65
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ประเทศไทย42014 มิ.ย. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์มาลี มังกร และนักศึกษาฝึกงานวิชาชีพช่างตัดผม ที่มาบริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ป.650214 มิ.ย. 65
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา ปีการศึกษา 256547413 มิ.ย. 65
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ45510 มิ.ย. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ขอขอบคุณ นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลร้องกวาง ผู้บริหารเทศบาลทุกท่าน ที่สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มาตัดแต่งกิ่งไม้4909 มิ.ย. 65
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2565 5489 มิ.ย. 65
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ นางรัชนี อิสี5419 มิ.ย. 65
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ำ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนทักษะการว่ายน้ำ2098 มิ.ย. 65
ยินดีกับคุณครูวชิรญาณ์ กาวงศ์ ในการบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2006 มิ.ย. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1/25652094 มิ.ย. 65
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวปฐมาวดี ทิศป้อง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี2033 มิ.ย. 65
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 25652262 มิ.ย. 65
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูร่วมให้กำลังใจคุณครูที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวเนื่องด้วยติดเชื้อโควิด 19 40427 พ.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ขอขอบคุณ นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งผู้อำนวยการกองช่าง และนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย21827 พ.ค. 65
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 256451926 พ.ค. 65
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ได้ออกสำรวจเส้นทางในการรับส่งนักเรียน และพบปะกับผู้ปกครอง ในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง230624 พ.ค. 65
ลำดับที่ 201-220 | 11/16 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.28s. 0.50MB