เมนูหลัก

ข่าวสาร

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 ประเมินพัฒนาการนักเรียนเข้าใหม่ ระดับปฐมวัยอนุบาล 1-3 ณ ห้องทานตะวัน และห้องสร้อยสยาม ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้อง ป.1/1 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

แชร์

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง

 

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 ประเมินพัฒนาการนักเรียนเข้าใหม่

ระดับปฐมวัยอนุบาล 1-3 ณ ห้องทานตะวันและห้องสร้อยสยาม

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้อง ป.1/1

ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไปภาพกิจกรรม


0.55s. 0.25MB