เมนูหลัก

ข่าวสาร

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลร้องกวาง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กประถมศึกษา ประจำปี 2565 เคลือบฟลูออไรด์วานิชน์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

แชร์

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ขอขอบคุณ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลร้องกวาง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กประถมศึกษา ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรมออกสำรวจสุขภาวะสุขภาพช่องปากพร้อมเคลือบฟลูออไรด์วานิชน์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ภาพกิจกรรม


0.14s. 0.50MB