เมนูหลัก

ข่าวสาร

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา ป.1 - 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

แชร์

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา ป.1 - 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นการเรียนรู้ที่เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ เรียนรู้เพื่อเปิดโลกทัศน์ ในครั้งนี้ได้ไปเรียนรู้ คุ้มเจ้าหลวง สวนรุกขชาติ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง วัดพระธาตุจอมแจ้งภาพกิจกรรม


0.22s. 0.50MB