เมนูหลัก

ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการ อทร.มินิมาร์ทของโรงเรียนครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1/2565

แชร์

วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการ อทร.มินิมาร์ทของโรงเรียนครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อแต่งตั้งประธานและคณะทำงาน โดยมีคุณครูณัฐฐา จิรัฐตการ และคุณครูดารารัตน์ สายถิ่น เป็นคุณครูที่ปรึกษาให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนตั้งแต่เด็กๆ เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ตรงในด้านการค้าขายให้กับนักเรียน โดยทางโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายผู้ปกครองให้การส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวและรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกหลายๆกิจกรรมในรั้วน้ำเงินขาวภาพกิจกรรม


0.28s. 0.50MB