เมนูหลัก

ข่าวสาร

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสืบสานประเพณี วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดร้องเข็ม ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

แชร์

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลร้องกวาง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสืบสานประเพณี วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดร้องเข็ม ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ภาพกิจกรรม


0.14s. 0.50MB