เมนูหลัก

ข่าวสาร

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง แจ้งหยุดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ

แชร์


ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง แจ้งหยุดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ

           ด้วย เทศบาลตำบลร้องกวาง มีกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลร้องกวาง และผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งมีครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เข้าร่วมอบรม 

           ในการนี้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง จึงมีความจำเป็นต้องหยุดการเรียนการสอนในวันศุกร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำหรับเวลาที่หยุดการเรียนการสอนโรงเรียนได้กำหนดการเรียนการสอนชดเชยในวันเสาร์ ที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๕ และทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรงของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามเอกสารด้านล่างนี้คลิ๊กเพื่อเปิดหรือดาว์นโหลดเอกสาร
ไฟล์ที่ 1
ไฟล์ที่ 2


รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1

0.34s. 0.75MB