เมนูหลัก

ข่าวสาร

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์

แชร์

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ภายในโรงเรียนต่อไป

 

https://www.facebook.com/100064816535612/posts/pfbid02JaSNqcmzz3z1imscZWXny5Yg5FfZHzxVjSUurdJ5NW4aLeimaKg3jx2kYf529hsMl/?d=n

 

https://www.narit.or.th/images/07_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/Dobsonian_Telescope/2565/1.1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%8765.pdf

 ภาพกิจกรรม


0.51s. 0.75MB