เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล งานโอเพ่นเฮ้าท์สูงเม่น ฟุตบอล 7 คน23314 ก.พ. 65
สอบ​ O-NET ป.6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีการศึกษา 256421812 ก.พ. 65
บริษัทโอวัลติน มาแจกนมโอวัลตินสมาร์ท รสชาติใหม่ให้กับ นักเรียนระดับชั้น อ.1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-31577 ก.พ. 65
กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง2194 ก.พ. 65
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมชมและเป็นกำลังใจให้นักกีฬา ในการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง น้องๆหนูๆรอทุกท่านอยู่ที่โรงเรียน23129 ม.ค. 65
โรงเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลร้องกวาง73122 ม.ค. 65
เตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เพื่อทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านภาษาไทย35620 ม.ค. 65
กิจกรรมนั่งสมาธิ หลักสูตรหลวงพ่อวิริยังค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง146218 ม.ค. 65
ทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทันตกรรมโรงพยาบาลร้องกวาง ที่ได้มาตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนทุกคน21318 ม.ค. 65
กิจกรรมเพิ่มทักษะว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง112918 ม.ค. 65
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ สำหรับปีการศึกษา 256533917 ม.ค. 65
วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565 แข่งขัน A-MATH QUEST Online รุ่นนักเรียน โดยมีคุณครูกันติชา นันทะ คุณครูจิรนันท์ ต๊ะวิกา คุณครูธนวัฒน์ จันทะวงศ์ และคณะครูทุกท่าน คอยสนับสนุนและควบคุมการฝึกซ้อม65911 ม.ค. 65
การเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนในรูปแบบ (On-Site) ตั้งแต่ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป2088 ม.ค. 65
คณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ท่านพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และท่านปลัดเทศบาลตำบลร้องกวาง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 25656715 ม.ค. 65
งดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site2194 ม.ค. 65
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรม English Fun Day เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และพัฒนาเจตคติที่ดีในรายวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนเข้าฐานกิจกรรม โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-1922630 ธ.ค. 64
คุณครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้แก่ 1.นางจารุวรรณ ชัยวิเศษ 2.นางสาวจีราวรรณ บัวอิ่น 3.นางสาวน้ำเพรช สุติราช เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา57823 ธ.ค. 64
กิจกรรม สลัด ผัก-ผลไม้ ชั้นอนุบาล 1 โดยมี คุณครูนิภาภรณ์ เพียรทำการ และ คุณครูวชิรญาณ์ กาวงค์ คอยให้คำชี้แนะ62621 ธ.ค. 64
กิจกรรมผลไม้อร่อย อนุบาล 2 โดยมี คุณครูกชนันท์ พุฒปัญญา และ คุณครูกนกดาริน เส้นเถาว์ ดูแลอย่างใกล้ชิด61621 ธ.ค. 64
ครูกันติชา นันทะ ครูวิชาเอกคณิตศาสตร์ ครูธีรพงศ์ สายคำ ครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครย21921 ธ.ค. 64
ลำดับที่ 261-280 | 14/17 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.39s. 0.75MB