เมนูหลัก

ข่าวสาร

กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง

แชร์

กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง

เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนภาพกิจกรรม


0.25s. 0.50MB