เมนูหลัก

ข่าวสาร

นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง นางสาวลดาวัลย์ วัฒนาโกศัย ปลัดเทศบาลตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่ให้โอวาทพร้อมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญ

แชร์

วันที่ 10 ตุลาคม 2565
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดย นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ขอขอบคุณ นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง นางสาวลดาวัลย์ วัฒนาโกศัย ปลัดเทศบาลตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่ให้โอวาทพร้อมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ระดับประเทศ ประเภทหญิงล้วน
1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา ดาวหาญ
2. เด็กหญิงณัฐวรา ฉัตรพิทักษ์พงศ์
3. เด็กหญิงจิรัชญา บญด้วง
4. เด็กหญิงกัญณภัทร เปกรัมย์
5. เด็กหญิงชนกนันท์ ต้นแก้ว
6. เด็กหญิงณัฐราภรย์ วงศ์อินทร์


ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสาวดารารัตน์ สายถิ่น
2. นางสาวดาราทิพย์ สุริยะภาพกิจกรรม


0.17s. 0.50MB