เมนูหลัก

ข่าวสาร

นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง นางสาวลดาวัลย์ วัฒนาโกศัย ปลัดเทศบาลตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่ให้โอวาทพร้อมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน และมอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ปี 2565

แชร์

วันที่ 10 ตุลาคม 2565
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดย นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ขอขอบคุณ นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง นางสาวลดาวัลย์ วัฒนาโกศัย ปลัดเทศบาลตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่ให้โอวาทพร้อมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน และมอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ปี 2565 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4 – 6
1. เด็กชายธนกร ภาคสันเทียะ
2. เด็กชายศุภกร ยุวนิตชยากุล
3. เด็กชายคงชนะ วรรณสมพร
ครูผู้ฝึกสอน นายธีรพงศ์ สายคำภาพกิจกรรม


0.16s. 0.50MB