เมนูหลัก

ข่าวสาร

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมสอบแข่งขันวิชาการ

แชร์

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2566

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมสอบแข่งขันวิชาการ ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ โรงเรียนขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ นางสาวอนุศร วงค์งาม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีภาพกิจกรรม


0.20s. 0.50MB