เมนูหลัก

ข่าวสาร

นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการมอบทุน มีนักเรียนที่ได้รับทุนรวมทั้งหมด 77 คน มอบทุนการศึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

แชร์

วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธุ์ 2566

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง มอบทุนการศึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 ทุน ดังนี้

1. ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

2. ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (กสศ.)

3. ทุนการศึกษาโรงเรียน

ณ ลานธรรมสามสอ อาคารแก้วเจ้าจอม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยได้รับเกียรติจาก นายอนิรุทธิ์  สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการมอบทุน มีนักเรียนที่ได้รับทุนรวมทั้งหมด 77 คนภาพกิจกรรม


0.24s. 0.75MB