เมนูหลัก

ข่าวสาร

ผลการเข้าร่วมแข่งแข่งทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2565

แชร์

ผลการเข้าร่วมแข่งแข่งทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 

1. เด็กหญิงกานต์มณี กระจาย สอบได้ลำดับที่ 111 จาก 1,322 คน และสอบได้ลำดับที่ 18 ของระดับชั้น

2. เด็กหญิงหนึ่งธิดา แมตเมือง สอบได้ลำดับที่ 168 จาก 1,322 คน และสอบได้ลำดับที่ 32 ของระดับชั้น

3. เด็กชายธนกฤต มสุการัตน์ สอบได้ลำดับที่ 337 จาก 1,322 คน และสอบได้ลำดับที่ 72 ของระดับชั้น

4. เด็กชายฐิติวุฒิ กั๋นไก้ สอบได้ลำดับที่ 385 จาก 1,322 คน และสอบได้ลำดับที่ 85 ของระดับชั้นภาพกิจกรรม


0.14s. 0.50MB