เมนูหลัก

ข่าวสาร

กิจกรรมวันตรุษจีน

แชร์

วันที่ 23 มกราคม 2566 โรงเรียนอนุบาลเทศตำบลร้องกวาง จัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีน และสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาจีนรวมไปถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม ประกอบไปด้วยกิจกรรม การตอบคำถามชิงรางวัล การแสดงตรุษจีนของนักเรียนของนักเรียน และยังได้มอบรางวัลให้คุณครูที่แต่งกายดีเด่น สวยงาม ตามวัฒนธรรมจีนโดยมีนายอนิรุทธิ์ สมร  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาพกิจกรรม


0.32s. 0.50MB