เมนูหลัก

ข่าวสาร

ฝึกอบรมหัวข้อ “การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ” และอบรมหัวข้อ “การบรรยายธรรม” ประจำปี 2566

แชร์

วันที่ 11-13 มกราคม พ.ศ.2566

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดย  นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนทุกท่าน กราบขอบพระคุณพระอาจารย์สมัคร อนาลโย (ญาณศิริ) วัดสระเกษ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อฝึกอบรมหัวข้อ “การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย   ทำนองสรภัญญะ” และอบรมหัวข้อ “การบรรยายธรรม” ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและคณะครู บุคลากร ได้สวดมนต์ไหว้พระทั้งโรงเรียน อีกทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และรวมทั้งวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธแก่เด็กและเยาวชนให้มีจิตในอ่อนโยน มีความรักความสามัคคี เป็นคนดีในสังคมภาพกิจกรรม


0.12s. 0.50MB