เมนูหลัก

ข่าวสาร

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2566 พระสงฆ์ จำนวน 30 รูป

แชร์

“ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2566”
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดย นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 30 รูป ในวันอาทิตย์ ที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 06.30 น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์และบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลร้องกวาง โดยมีพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลร้องกวางและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต เป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพ การงาน ในการเริ่มต้นปีพุทธศักราชใหม่ รวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยภาพกิจกรรม


0.31s. 0.50MB