เมนูหลัก

ข่าวสาร

โรงเรียนเข้าร่วมงานและส่งชุดการแสดงของนักเรียน และนักเรียนป.4 - 6 เข้าร่วมในงาน 60 ปี โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วิชาการก้าวหน้า วิชาชีพก้าวไกล เรียนรู้วิถีใหม่ พร้อมก้าวไปสู่สากล

แชร์

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธุ์ 2566

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงาน และส่งชุดการแสดงของนักเรียน”ชื่อชุดการแสดง ฟ้อนเจิงกลองสะบัดชัยล้านนา นกกิงกะหล่า ก้าโต ผีลู เชิดชูวัฒนธรรมเมืองแป้” และนักเรียนป.4 - 6 เข้าร่วมในงาน 60 ปี โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วิชาการก้าวหน้า วิชาชีพก้าวไกล เรียนรู้วิถีใหม่ พร้อมก้าวไปสู่สากลภาพกิจกรรม


0.32s. 0.75MB