เมนูหลัก

ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง259325 ก.พ. 64
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา 23 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง20123 ก.พ. 64
วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 9.30 น. เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลร้องกวางได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเบนซัลโคเนี่ยมคลอไรด์ (Benzalkonium Cloride) ห้องสร้อยสยาม ห้องสมุด ห้องน้ำอาคารประสิทธิศาสคร์ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด2326 ม.ค. 64
กิจกรรม Big Cleaning Day2245 ม.ค. 64
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ กิจกรรม English Fun Day24625 ธ.ค. 63
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยช่วงเย็น เวลา 18.00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดี พระเกียรติคุณและน้อมรำลึก2395 ธ.ค. 63
ลำดับที่ 61-66 | 4/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.10s. 0.50MB