เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการ“หลอมรวมใจมอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน“ 3817 พ.ค. 67
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2567 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 และการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning1921 พ.ค. 67
กิจกรรมสันทนาการให้ผู้สูงอายุตำบลทุ่งศรี สร้างร้อยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสุข ความสนุกสนานให้กับผู้สูงอายุ ณ วัดทุ่งศรี901 พ.ค. 67
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256713030 เม.ย. 67
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง รับสมัครนักเรียนใหม่ รอบสอง(เพิ่มเติม) ในปีการศึกษา2567 ดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 256721929 มี.ค. 67
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ที่ผ่านการคัดเลือก ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗31129 มี.ค. 67
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่องผลการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗58018 มี.ค. 67
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดเชียงราย46827 ก.พ. 67
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ26820 ก.พ. 67
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มเด็กอนุบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแพร่30820 ก.พ. 67
โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียน เพื่อใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดีกิจกรรมเด่นขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา จำนวน 40 ทุน34320 ก.พ. 67
กลุ่มทันตกรรมโรงพยาบาลร้องกวางได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนทุกระดับชั้น19616 ก.พ. 67
กิจกรรม “อ่านหนังสือวันละนิด เพิ่มความคิดเพิ่มปัญญา” กิจกรรมตอบคำถามผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์21916 ก.พ. 67
กิจกรรมมอบเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 รางวัลนักเรียนดีเด่น19116 ก.พ. 67
2024 年2月9日 隆光县直幼儿园小学部举行春节活动!感谢各位家长的大力支持。15716 ก.พ. 67
กิจกรรมการเรียนรู้ฝึกทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้กับเด็กเด็กอนุบาล16616 ก.พ. 67
การทดสอบระดับชาติ O-NET ประจำปีการศึกษา 256611116 ก.พ. 67
วงดุริยางค์โรงเรียน เข้าร่วมเดินขบวนในงานการแข่งขันกีฬา ชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลร้องกวาง (ตำบลร้องกวาง)11216 ก.พ. 67
นายสหภพ จักษุพันธ์ ประธาน RCC สโมสรโรตารีแพร่ มอบพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย(Dictionary) จำนวน 4 เล่ม ให้กับห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง8416 ก.พ. 67
โรงเรียนพิริยาลัยแพร่ ได้จัดกิจกรรมการสอบวัดความสามารถคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 256614816 ก.พ. 67
ลำดับที่ 1-20 | 1/16 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.39s. 0.50MB