เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
งานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลร้องกวาง โดยมีนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอร้องกวาง เป็นประธานในพิธี และนายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง ผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลร้องกวาง 2829 พ.ย. 66
การแสดง ฟ้อนเจิง กลองสะบัดชัยล้านนา นกกิงกะหร่า ก้าโต ผีลู เชิดชูวัฒนธรรมเมืองแป้ ในการแสดงชุดนี้เป็นการผสมผสานศิลปะการแสดงของชาวล้านนา และชาวไทยใหญ่ ณ วัดร้องเข็ม ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 1829 พ.ย. 66
การแสดง ฟ้อนเจิง กลองสะบัดชัยล้านนา นกกิงกะหร่า ก้าโต ผีลู เชิดชูวัฒนธรรมเมืองแป้ ในการแสดงชุดนี้เป็นการผสมผสานศิลปะการแสดงของชาวล้านนา และชาวไทยใหญ่ ณ วัดร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 1729 พ.ย. 66
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือเนตรนารี ร่วมถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 1729 พ.ย. 66
ประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง (เงินเดือน 9,500 บาท) ยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง 15528 พ.ย. 66
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตั้งแต่การปลูกข้าวไปจนถึงการเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลร้องกวาง บนที่ดินของนายประวิทย์ ยอดสอน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ข้าวของระดับปฐมวัย(อนุบาล3)6022 พ.ย. 66
เข้าร่วมศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตภาคเหนือ ที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ ร่วมกับ นางประไพวรรณ ละอินทร์ นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่5221 พ.ย. 66
งานผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดวังหม้อ ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ การแสดง ฟ้อนเจิง กลองสะบัดชัยล้านนา นกกิงกะหร่า ก้าโต ผีลู เชิดชูวัฒนธรรมเมืองแป้4021 พ.ย. 66
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E.5416 พ.ย. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง แจ้งการหยุดเรียน นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 34716 พ.ย. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 2/25666612 พ.ย. 66
วันเปิดภาคเรียนใหม่ และมอบของรางวัลแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4761 พ.ย. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง กำหนดการปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ และการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖15410 ต.ค. 66
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับนายเอกรันดร์ กันทะชัยวงศ์ รองปลัดเทศบาลตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยคณะ1285 ต.ค. 66
ขอแสดงความยินดีร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่คุณครูนวพล ใจนนถี เนื่องจากย้ายที่ทำงาน1305 ต.ค. 66
การแข่งขันประกวดร้องเพลงในระดับชั้น ป.๑-๓ และระดับชั้น ป.๔-๖ ในสัปดาห์งานศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะดนตรีนาฏศิลป์3155 ต.ค. 66
การสัมมนาพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตามข้อตกลงการพัฒนางาน Performance Agreement : PA "เรียนรู้ วPA สู่การปฎิบัติจริง"17526 ก.ย. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ขอแสดงความยินดีว่านักกีฬา ที่ได้รับรางวัลในกีฬาสานสัมพันธ์เทศบาลสองเกมส์ ประจำปี 256632222 ก.ย. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ขอขอบพระคุณ สำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ที่ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้พันเอกบุญนำ เทศัชบุตร ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล15822 ก.ย. 66
ประกาศรับสมัครครูสอนวิชาพลศึกษาและวิชาว่ายน้ำ 1 ตำแหน่ง (เงินเดือน 9,500 บาท) ยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง42518 ก.ย. 66
ลำดับที่ 1-20 | 1/14 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.21s. 0.50MB